ACCIÓ SOCIAL

Les Accions Socials que portem a terme des de la Fundació, estan vinculades sempre amb l’acompanyament que fem a les famílies en els diversos àmbits d’actuació: Comunitari, Social, Sanitari i/o Educatiu.

MARC SOCIAL

habitatge de protecció oficial en règim de lloguer ha suposat per moltes famílies una alternativa i una oportunitat per poder accedir a un habitatge a uns preus assequibles.

La Fundació Nou Lloc, a part de gestionar i impulsar els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, acompanya a les famílies per a crear la seva llar entre d´altres.

En aquest projecte d´Acció Social, té un paper fonamental la figura del Coordinador d´Acció Social, que té com a principal objectiu facilitar, col·laborar i acompanyar als arrendataris en tot el procés vinculat amb l’habitatge.

 

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

La Fundació Nou Lloc prioritza el benestar i la integració de les famílies i té com a principal objectiu,  facilitar, col·laborar i acompanyar als arrendataris en tot el procés vinculat amb la recerca d´habitatge.

El coordinador/a d´Acció Social porta a terme l´acompanyament al llogater en tot allò que requereixi adhesió entre la comunitat d´arrendataris, atenent a la vessant social.  El principal objectiu és poder garantir una bona convivència a les promocions, el que requereix el contacte directe amb els usuaris dels habitatges amb la finalitat de poder arribar a conèixer les seves inquietuds i dificultats, per a poder acompanyar-los i intervenir en aquells casos que així ho requereixin.

OBJECTIU DE L’ ACCIÓ SOCIAL

 

Volem que l´àmbit residencial sigui un espai compartit on es  generin oportunitats, on es promogui la diversitat i es puguin establir lligams entre els  integrants de la comunitat. Som partidaris de fomentar la col·laboració, comunicació, diàleg per a poder arribar a la cohesió de la comunitat.

La Fundació  prioritza  l´acció social en l´àmbit comunitari, propugnant i fomentant la cohesió comunitària i la convivència, amb l´objectiu que aquestes repercuteixin directament  en la qualitat de vida dels residents , a través d´una sèrie d’estratègies:

Promoure de forma activa la col·laboració entre els arrendataris.

Habilitar canals de comunicació pels arrendataris.

Facilitar la comunicació i col·laboració entre els arrendataris

Facilitar i acompanyar a les famílies en la recerca de feina

Acompanyar als usuaris en gestions amb l’Administració