QUI SOM

Fundació Nou Lloc Habitatge Social és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2006 per promoure habitatges de lloguer social. És una fundació homologada per la Generalitat de Catalunya com a Promotora Social.

Fundació Nou Lloc es va crear amb la vocació de facilitar l’accés a l’habitatge a les persones, independentment de les seves condicions econòmiques o socials, i amb la voluntat de coordinar esforços i iniciatives, tant del sector públic com del privat, per satisfer les demandes socials en el camp de l’habitatge.

Alhora, la Fundació realitza una acció social directa amb els beneficiaris més vulnerables de les seves promocions.

VISIÓ

Fundació Nou Lloc és un projecte social compromès en la resposta a les necessitats existents i canviants de la societat en quant a habitatge; té com a objectiu promoure i gestionar el màxim nombre d’habitatges socials possibles els pròxims anys, salvaguardant la seva viabilitat a llarg terme. Promou la col·laboració amb les administracions i altres entitats socials i s’enfoca prioritàriament en aquelles famílies més vulnerables, les quals reben de la Fundació un acompanyament personalitzat que s’adequa als reptes de cada moment.

La vocació social es concreta també en l’adaptació a noves tecnologies de l’energia més sostenibles i la sensibilització social, especialment envers les possibles futures solucions a la vulnerabilitat residencial.

MISSIÓ

Fundació Nou Lloc promou i gestiona habitatge social, oferint acompanyament als beneficiaris més vulnerables i fomentant la continuïtat residencial. S’integra en el seu compromís social el foment de la sostenibilitat, tant en la construcció com en l’ús de la tecnologia energètica.

VALORS

Justícia Social

Facilitem l’accés a un habitatge digne a totes les persones, independentment de les seves condicions socials i econòmiques.

Dignitat Personal

Acompanyem a les persones en els reptes que comprometen la seva continuïtat en l’habitatge i en el seu projecte de vida.

Compromís

Plantegem relacions de llarg terme amb els nostres beneficiaris.

Servei de Proximitat

Ens adaptem a les diferents necessitats dels beneficiaris, a través de l’escolta activa i solucions personalitzades.

Excel·lència en la Vocació Social

Lliurem habitatges amb acabats d’alta qualitat, amb sistemes energètics sostenibles i amb serveis professionalitzats.

Cooperació

Promovem la col·laboració amb administracions, entitats socials i altres agents per tal de realitzar objectius comuns eficientment.

Transparència

Volem explicar la nostra acció social, de.quina forma invertim i com ho realitzem.

Sensibilizació

Divulguem la realitat i possibles solucions, consensuades amb el sector, sobre l’exclusió residencial.