ALIANCES I COL·LABORACIONS

MEMBRES

 • COHABITAC
 • Coordinadora catalana de Fundacions

TREBALL EN XARXA

 • Fundació Resilis
 • Fundació Albert Espelt Manrique
 • Fundació Roure
 • Fundació Habitat Solidari Calella
 • Iniciativa Social Fundació Privada
 • Fundació Privada Patronat Santa Creu de la Selva Girona
 • Fundació Habitatge per a Tots
 • Fundació SERGI
 • Fundació Privada Factoria de Somnis
 • Fundació Hàbitat3
 • Fundació Privada Grup Qualitat
 • Fundació Mambré
 • Fundació Família i Benestar Social (FIBS)
 • Fundació Habitatge Social
 • Fundació SALAS
 • SALAS Plushabit
 • SALAS Construhabit

COL·LABORADORS

Administracions públiques

 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament La Seu d’Urgell
 • Ajuntament Matadepera
 • Ajuntament Martorell
 • Ajuntament Cubelles
 • Ajuntament Pere de Ribes
 • Ajuntament Cornellà Llobregat
 • Ajuntament Sitges
 • Generalitat de Catalunya
 • Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Departament d’Economia i Hisenda
 • Departament de Drets Socials
 • Diputació de Barcelona

Entitats socials

 • Serveis integrals de Finques Urbanes (SIFU)
 • Tallers Especials del Garraf (TEGAR)
 • Nou Set Empresa d’inserció (ENTREM)
 • Intecserveis, Centre Especial de Treball (SJD)

 

FINANÇAMENT