PROJECTES

ADAPTACIÓ DELS HABITATGES A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS

Fundació Nou Lloc avalua, facilita i gestiona l’adaptació dels habitatges ja que totes les nostres promocions disposen d’un 4% del total d’habitatges reservat pels contingents amb mobilitat reduïda. Són moltes les famílies que requereixen alguna modificació de la llar per facilitar la seva rutina diària. Volem que les famílies es sentin com a casa.

ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES

Fundació Nou Lloc vetlla per aquelles famílies dels col·lectius més vulnerables perquè puguin seguir endavant amb el seu nou projecte de vida. Des d’acció social es segueix i es coordina aquells casos concrets en els que pot existir vulnerabilitat econòmica.

ACOMPANYAMENT EN EL TRÀMIT D’AJUTS ECONÒMICS AMB L’ADMINISTRACIÓ

Des de la Fundació Nou Lloc, el Coordinador/a d’Acció Social acompanya, orienta i gestiona els ajuts a les famílies amb l’Administració, col·laborant amb Serveis Socials per al seguiment dels expedients de les famílies en situació de vulnerabilitat.

PROMOCIÓ DEL BON VEÏNATGE I LA COL·LABORACIÓ ENTRE ELS ARRENDATARIS

Fundació Nou Lloc promou, de forma activa, el bon veïnatge i la col·laboració entre els arrendataris facilitant la seva  comunicació i assegurat el compliment de la normativa de convivència cívica.

ACOMPANYAMENT EN EL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ I LA SIGNATURA

La Fundació Nou Lloc ofereix acompanyament durant tot el procés d’adjudicació i signatura de contracte, a les famílies que ho precisin. Aquest acompanyament és un reforç al procediment d’adjudicació estàndard, sovint per motiu d’idioma, la joventut dels beneficiaris, entre altres.

ACOMPANYAMENT I SUPORT ALS BENEFICIARIS PER A LA REINSERCIÓ LABORAL

La Fundació ofereix acompanyament i suport als beneficiaris que es trobin en situació d’atur facilitant eines per a la reinserció laboral i la recerca activa de feina establint un pla d’Acció Individual en funció de les necessitats i objectius de cada persona. Treballem conjuntament amb les diferents entitats del sector públic per a poder donar suport i col·laborar en els projectes d’inserció laboral que es portin a terme.

SERVEIS DE MEDIACIÓ INTERN

A la Fundació Nou Lloc donem especial importància a la cohesió comunitària i promovem la inclusió vetllant per la diversitat cultural. La Coordinació d’Acció Social vetllarà perquè s’arribi a un acord entre les parts implicades en la controvèrsia. Es tracta de garantir als arrendataris una millor qualitat de vida.