OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

AMBIENTAL

La nostra estratègia de sostenibilitat, contempla el benestar d’aquelles persones i famílies que són beneficiàries dels habitatges protegits en les nostres promocions, l’ús responsable dels recursos naturals i garantir aquesta continuïtat en el temps, en benefici dels futurs beneficiaris que puguin accedir a les promocions.

Energia assequible i no contaminant

Transmetem a les nostres famílies la importància de l’eficiència energètica, perquè prenguin consciència del nostre compromís amb el medi ambient, oferint i gestionant habitatges amb qualificació energètica AA equipats amb sistema d’aerotèrmia, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, aconseguint un menor consum energètic i reduint les emissions CO2, garantint el retorn sobre el medi ambient.

Ciutats i comunitats sostenibles

Contribuïm a facilitar a les famílies més vulnerables, l’accés a un habitatge a preus assequibles.

SOCIAL

L’activitat de la Fundació Nou Lloc s’ajusta als següents Objectius de Desenvolupament Sostenible facilitant l’accés a una llar a persones amb el risc de vulnerabilitat, independentment de les seves condicions socials o econòmiques, per a garantir l’accés a un habitatge, dret fonamental de l’ésser humà, en pro d’aquells col·lectius més desfavorits.

Fi de la pobresa

Facilitem l’accés a una llar a persones amb el risc de vulnerabilitat, independentment de les seves condicions socials o econòmiques, per a garantir l’accés a un habitatge, dret fonamental de l’ésser humà, en pro d’aquells col·lectius més desfavorits.

Reducció de les desigualtats

Facilitem a les famílies l’accés a l’habitatge, contribuint a la reducció de les desigualtats i afavorim l’aproximació a entitats i organismes oficials pertinents, perquè puguin beneficiar-se de les ajudes, a través dels serveis socials o altres ens de l’Administració, oferint l’assessorament, el suport i les eines necessàries, per a enfortir el seu apoderament i autonomia, per a la seva inserció/millora laboral.

Aliances per a aconseguir els objectius

Col·laborem i participem de manera directa amb entitats del tercer sector, amb l’objectiu de poder desenvolupar projectes per als col·lectius més vulnerables i garantir la seva inclusió en la societat.