HABITATGES EFICIENTS

Fundació Nou Lloc treballa perquè els edificis que gestiona siguin respectuosos amb el medi ambient, apostant sempre per a obtenir la màxima qualificació energètica. De fet, gairebé totes les promocions que gestiona la Fundació compten amb doble qualificació energètica AA, per a consum energètic i per a emissions CO2, atorgada pel Institut Català de l’Energia (ICAEN).

LA IMPORTÀNCIA DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

 

Per a l’obtenció de la doble qualificació energètica AA, tant per a consum d’energia primària, com per a les emissions de CO₂, és necessari combinar una sèrie de característiques constructives que milloren l’eficiència energètica:

  • Doble capa d’aïllament de llana mineral, i una capa d’aïllament de polietilè extruit a la coberta i al forjat que separa la planta soterrani de la planta baixa.
  • Ús de fusteries de policlorur de vinil (PVC) amb trencament de pont tèrmic.
  • Incorporar vidres con cambra d’aire que tenen una làmina de baixa emissivitat tèrmica per a minimitzar al màxim les pèrdues de calor cap a l’exterior.
  • Les noves promociones que gestiona la Fundació Nou Lloc, compten con un sistema de producció d’energia, que empra l’aerotèrmia combinada con les plaques solars fotovoltaiques per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària i Climatització (aire fred i calent). El ús d’aquesta energia renovable i el fet de comptar con màquines comunitàries permeten obtenir millors resultats en termes d’eficiència energètica i una reducció de les emissions de CO₂.

IMPLICACIÓ DIRECTA AMB LA REDUCCIÓ DE L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL

La Fundació requereix als nostres proveïdors i promotors d’habitatge social, que compleixi amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental, a través de la gestió de residus, els criteris d’economia circular en tota la cadena de valor, la innovació en el disseny i incorporació de noves tecnologies. És per això que les noves promocions que s’executen, incorporen criteris de sostenibilitat.

Microcogeneració, aerotèrmia i plaques fotovoltaiques

Reducció de les emissions de CO2

Menor consum energètic, avantatges per l’usuari final

Retorn sobre el medi ambient