HABITATGE SOCIAL

PROMOCIONS EN GESTIÓ

PROMOCIONS EN CURS

 FUTURS PROJECTES

COM ACCEDIR A UN HABITATGE EN LLOGUER

Per a accedir als habitatges de protecció oficial (HPO) en règim de lloguer que gestiona la Fundació Nou Lloc, és necessari inscriure’s en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i estar empadronats a Catalunya . A continuació, podreu consultar la resta de condicions específiques per a cada una de les nostres promocions: