Famades

Cornellà de Llobregat

Promoció habitatge social

Famades és un edifici entre mitgeres situat a la cantonada entre el carrer Rosselló i el passeig de la Campsa, al municipi de Cornellà de Llobregat.

Amb un total de 40 habitatges, 14 places d’aparcament i 40 trasters, es tracta d’un edifici de planta soterrani, planta baixa i quatre plantes pis. Famades compta amb habitatges d’un, dos i tres dormitoris; tots ells amb importants terrasses i una distribució flexible que permet múltiples usos dels espais interiors.

Els habitatges compleixen, també, criteris d’accessibilitat i resulten fàcilment adaptables per tal que totes les persones, independentment de quines siguin les seves condicions, puguin fer-ne ús.

Famades és una promoció en col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ja que es tracta d’una concessió de l’ús privatiu dels terrenys municipals per a la construcció i explotació d’habitatges dotacionals. La promoció és, alhora, un projecte finançat pels Fons Europeus Next Generation impulsats per la Unió Europea.

Qualificació energètica AA

Famades és una promoció que gaudeix de la qualificació energètica AA atorgada per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya (ICAEN). Una qualificació obtinguda tant pel que fa a consum energètic com a emissions CO².

L’edifici disposa d’aerotèrmia per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària i climatització (aire fred i calent) i compta també amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a planta coberta.

L’ús d’aquesta energia renovable, i el fet de comptar amb màquines comunitàries, permeten obtenir millors resultats en termes d’eficiència.

Un projecte dels Next Generation

Famades és una promoció finançada per la Unió Europea a través dels Fons Europeus Next Generation.

A més, Famades compta amb el finançament de l’Institut de Crèdit Oficial.