Famades

Cornellà de Llobregat

En procés de construcció

Promoció habitatge social

Famades és un edifici entre mitgeres situat a la cantonada entre el carrer Rosselló i el passeig de la Campsa, al municipi de Cornellà de Llobregat.

Amb un total de 40 habitatges, 14 places d’aparcament i 40 trasters, es tracta d’un edifici  de planta soterrani, planta baixa i quatre plantes pis. Famades compta amb habitatges d’un, dos i tres dormitoris; tots ells amb importants terrasses i una distribució flexible que permet múltiples usos dels espais interiors.

Els habitatges compleixen, també, criteris d’accessibilitat, i resulten fàcilment adaptables, per tal que totes les persones, independentment de quines siguin les seves condicions, puguin fer-ne ús.

Famades és una promoció en col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ja que es tracta d’una concessió de l’ús privatiu dels terrenys municipals per a la construcció i explotació d’habitatges dotacionals. Entrega prevista al tercer trimestre de 2024.

Qualificació energètica AA+

Famades és una promoció que gaudeix de la qualificació energètica AA atorgada per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya (ICAEN). Una qualificació obtinguda tant pel que fa a consum energètic com a emissions CO².

L’edifici disposa d’aerotermia per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària i Climatització (aire fred i calent) i compta també amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a planta coberta.

L’ús d’aquesta energia renovable, i el fet de comptar amb màquines comunitàries, permeten obtenir millors resultats en termes d’eficiència.