Xaloc

Sant Pere de Ribes

En procés de construcció

Promoció habitatge social

Xaloc és un edifici situat a la Ronda Masia Nova 50-56, eix principal del nou desenvolupament de Sant Pere de Ribes al barri de Roquetes.

Aquesta promoció de 43 habitatges de lloguer social compta amb pisos de 2 i 3 dormitoris, tots ells amb terrassa o pati. Els habitatges tindran unes superfícies útils interiors entre els 56 i els 74 m2 i unes terrasses entre els 12 i els 15 m2.

Xaloc té una geometria en forma de prisma. Es tracta d’un edifici de planta baixa i quatre alçades situat en una parcel·la amb certa inclinació, per la qual cosa, els nivells difereixen entre la part esquerra i la part dreta de l’edifici. La planta semisòtan disposa de 43 places d’aparcament i 31 trasters i s’hi pot accedir gairebé des de cota de carrer.

La façana serà d’obra vista de tons clars i foscos, que juntament amb les gelosies i els cossos sortints, ajudaran a combatre l’assoleiament que rep al tractar-se d’un edifici aïllat.

Alhora, els habitatges de Xaloc seran accessibles i fàcilment adaptables perquè les persones usuàries, independentment de la seva situació personal, puguin fer-ne ús.

Xaloc és una promoció sobre sòl públic cedit per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb un dret de superfície a 75 anys. Entrega prevista pel segon semestre de 2023.

Qualificació energètica AA+

Xaloc compta amb qualificació energètica AA concedida per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), tant pel que fa a despesa energètica com a emissions CO².

L’edifici disposa de bombes de calor comunitàries amb aerotermia per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària i Climatització (aire fred i calent). Aquestes bombes de calor s’alimenten també per plaques solars fotovoltaiques.

Per optimitzar la despesa tèrmica de l’edifici s’ha fet un estudi cromàtic de les façanes; s’han instal·lat gelosies i cossos sortints com a elements de control solar; s’han agrupat les zones humides per afavorir-ne el manteniment i s’ha fet un estudi del factor forma i les obertures.