La promoció de Marinada (Sitges) avança a bon ritme i està previst que s’entregui a l’abril de 2022. Així doncs, a pocs mesos de l’entrega us recordem què cal fer per apuntar-vos correctament al registre de sol·licitants d’HPO de Sitges i poder ser un dels arrendataris que hi entraran a viure.

Tal i com podeu veure a la nostra web, Marinada és una promoció ubicada al carrer Mestre Manuel Torrens, 15. Es tracta d’una zona de nou desenvolupament a Sitges situada entre les urbanitzacions de La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda.

Marinada són 43 habitatges de 2 i 3 dormitoris, tots ells amb importants terrasses o patis. A més, tots els pisos comptaran amb plaça d’aparcament i traster d’uns 8 m2 en el mateix edifici. Els preus dels habitatges amb plaça d’aparcament, traster i despeses de comunitat seràn aproximadament d’entre els 570 i els 695€.

Per accedir, tant a aquesta promoció com a Terral, que s’entregarà també durant el 2022, és imprescindible estar inscrit al Registre de Sol·licitats d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges. A la pàgina web de d’Habitatge de l’Ajuntament de Sitges s’hi poden trobar tots els requisits, condicions i informacions per poder inscriure’s. Us recomanem que us hi adreceu per completar la vostra sol·licitud i consultar els vostres dubtes.

No obstant, us recordem alguns dels aspectes que allà es detallen per poder ser sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, com són:
  • El Nivell d’endeutament no pot ser superior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència.
  • És necessari no superar el límit d’ingressos màxims establerts a la normativa vigent. En aquest cas, el nivell d’ingressos màxim de la unitat de convivència no pot ser superior a 4,25 vegades el IRSC, tal i com es detalla en la següent taula:
4,25 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
Zona A 45.150,47 €/any 46.546,90 €/any 48.548,90 €/any 50.167,17 €/any

 

  • la inscripció cal fer-la tenint en compte a les persones amb qui s’hi voldrà viure, és a dir, la unitat de convivència. Així es determinarà la tipologia assignada, per tant, cal fer una única inscripció per unitat de convivència ja que no té cap penalització a efectes d’opcions per accedir als habitatges però sí pel que fa a la tipologia de pis assignada.
  • Poden fer-ho persones empadronades a Sitges, però també persones originàries de Sitges que han establert la seva residència a una altra localitat i desitgen retornar al municipi, amb acreditació d’inscripció al padró municipal els 12 anys anteriors a la seva sortida.

La inscripció al registre de sol·licitants té una validesa d’un any i després es pot renovar. La inscripció, actualització i cancel·lació de dades al registre són tràmits gratuïts.

Recentment la promoció es va presentar als mitjans, permetent veure els acabats i la qualitat de la promoció i el seu pis pilot. Descobreix Marinada en aquest vídeo