En el marc del Festival Internacional de l’Habitatge Social (ISHF) que s’ha celebrat a Barcelona  del 7 al 9 de juny, la Fundació Nou ha organitzat una visita guiada als edificis Xaloc i Terral, dos projectes d’habitatge social situats a Sant Pere de Ribes i Sitges, respectivament. Durant la visita, els assistents han pogut gaudir de les explicacions de Manel Rodríguez, president de la Fundació SALAS, entitat promotora dels edificis, sobre els detalls i els beneficis del projecte. D’altra banda, l’Àngel Pérez, director de la gestora energètica SALAS Green Power, també ha realitzat una descripció dels diferents sistemes d’estalvi energètic de què disposen els edificis.

En primer lloc, els assistents han visitat Xaloc , un edifici de 43 habitatges de lloguer social, situat a Sant Pere de Ribes que es lliurarà a la finals de juny. L’edifici compta amb qualificació energètica AA tant pel que fa a despesa energètica com a emissions de CO₂. Disposa de bombes de calor comunitàries amb aerotermia per a la producció d’aigua calenta sanitària i climatització (aire fred i calent). Aquestes bombes de calor s’alimenten també per plaques solars fotovoltaiques. Durant la visita, han pogut gaudir de les explicacions del sistema d’aerotermia i una exposició, per part del president de la companyia, de com es constitueix aquest projecte.

També han visitat l’edifici Terral (62 habitatges), situat a Sitges, la segona ciutat d’Espanya on el metre quadrat és més car (5.456 euros). Es tracta d’un edifici bessó a Xaloc i lliurat al desembre de 2022, per la qual cosa els visitants han pogut veure l’evolució d’una promoció de lloguer social. En el primer sense inquilins i en el segon, una vegada lliurats els habitatges i amb vida.

Tots dos edificis s’han construït sobre sòl públic cedit per cadascun dels seus ajuntaments amb un dret de superfície a 75anys. Aquest model de col·laboració públic-privada ha resultat molt interessant als assistents.